[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/a/ - Аніме

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 10097.png ( 1.05 MB , 720x1018 )

⋮⋮⋮   No. 10097

Нема часу пояснювати - це буде філіал b у треді a. І це тому що.. (див. пікчу)

⋮⋮⋮   No. 10098

Обов'язково філіал

⋮⋮⋮   No. 10106

<10097>
І що тепер?

⋮⋮⋮   No. 10107

File: 10107.png ( 455.24 KB , 600x400 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]