[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 12000.jpg ( 77.62 KB , 604x475 )

⋮⋮⋮   No. 12000

[b]Тут теперь русский мир![/b]

⋮⋮⋮   No. 12001

<12000>
Пріятноґо оппєттіту.

⋮⋮⋮   No. 12003

Вчіра, карочє, пішлі с пацикамі погульбасіть по райончіку і да нас підходять двоє тіпулєй с тілкамі. Пацикі, каже нам один тіпуля, хулі ви тут сєдітє, шо? Нібачітє, що ми тут з тілачкамі шури-мури? Я такій, паднімаю раму, замахуюсь сваєй кулачінай і получяю па їбалу токо так ГЄПС! - і на адєсу шумахєрам. Ну я тово лошідзе шє раз пабачу пізда єму, бєз пізди.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]