[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 17000.jpg ( 8.54 KB , 318x159 )

⋮⋮⋮   No. 17000

17000 взято!

⋮⋮⋮   No. 17001

<17000>
Не доведи, Господи, до такої інфляції!

⋮⋮⋮   No. 17002

File: 17002.jpg ( 186.47 KB , 1079x441 )

<17001>
Це ж просто жарти.

⋮⋮⋮   No. 17003

<17002>
Дуже реалістично. Дуже, блядь.

⋮⋮⋮   No. 17051

<17050>
Непизди, нічого не помер, кацапчику.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]