[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 17416.jpg ( 107.14 KB , 690x670 )

⋮⋮⋮   No. 17416

Не підкорюйтесь окупантам на всіх окупованих землях. Чиніть найжорстокіший спротив. Виловлюйте кацапів по одному і рвіть їх на шматки. Вмирають рідні і близькі, вмирають наші люди!


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]