[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 17418.jpg ( 16.55 KB , 681x855 )

⋮⋮⋮   No. 17418

Я видаляюся з усіх іміджбордів! Апокаліпсис настав! Альфачі і омегани однаково палають у вогні. Прощавайте назавжди! Дуже небезпечно! Росія сука і підараска відправляйся до Пекла¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]