[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 17444.png ( 335.99 KB , 750x750 )

⋮⋮⋮   No. 17444

Шановне безосібне панство!
Пропоную всім Військом Безосібнимм, всіма іміджбордами об'єднатися і дотиснути сайти, до яких поки не добралися ось ці хдоп'ята: https://incourse.trade/sites.php
Потрібні нам сайти позначені знаком оклику.
Для координації дій: IRC-канал #SimpleChannel (сервер 2600net). Пароль: russianship


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]