[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 17468.png ( 37.47 KB , 259x194 )

⋮⋮⋮   No. 17468

Тепер Учан це націонал-соціалістична бірда

⋮⋮⋮   No. 17469

File: 17469.png ( 2.61 MB , 1472x2039 )

Слава Україні! Sieg Heil!

⋮⋮⋮   No. 17470

>соціалістична
а нахуя воно?

⋮⋮⋮   No. 17503

<17470>
Щоб ти мав можливість поїхати в Трускавець за 40 гривень.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]