[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 18622.png ( 128.37 KB , 462x375 )

⋮⋮⋮   No. 18622

З якими відомими людьми ти народився в один день, Учане?

⋮⋮⋮   No. 18623

<18622>
Адольф Гітлер разом з нами,
Адольф Гітлер в кожному з нас!

⋮⋮⋮   No. 18624

File: 18624.jpg ( 21.74 KB , 570x275 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]