[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 18899.jpg ( 26.48 KB , 350x418 )

⋮⋮⋮   No. 18899

Ви коли-небудь зустрічали людей, які так багато читали Біблію, що почали думати, що герої цієї книги дивляться на Біблію, щоб зрозуміти, що їм потрібно робити далі? Я НЕНАВИДЖУ РЕКУРСІВНУ БІБЛІЮ! До речі, чи дозволено створювати порно про Бога?


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]