[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/b/ - Безлад

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 9458.jpg ( 91.93 KB , 519x405 )

⋮⋮⋮   No. 9458

Мені Яхве по червоному телефону розказав, що наступним президентом України буде Дмитро Гордон.

⋮⋮⋮   No. 9459

File: 9459.png ( 256.51 KB , 463x450 )

Мені Будда по червоному пісюну розказав, що наступним президентом України буде Альона Альона.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]