[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/f/ - Фап

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 15437.jpg ( 592.66 KB , 3507x2480 )

⋮⋮⋮   No. 15437

⋮⋮⋮   No. 19281

<15437>
Ну? І що далі? Що тут треба робити?

⋮⋮⋮   No. 19282

<19281>
Ти даун? Навіщо вайпаєш старі треди?

⋮⋮⋮   No. 19283

<19282>
А вони не старі, вони жовтневі. Тобто до 24 лютого лишалося 4 місяці. А значить не старі!

⋮⋮⋮   No. 19287

<19282>
Життя усіх тредів повинно тривати як і ми самі.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]