[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/meta/ - Робота сайту

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 15477.jpg ( 48.78 KB , 430x430 )

⋮⋮⋮   No. 15477

Якась дивна тут зараз нумерація постів. Вона загальна для всіх дошок, а не окрема на кожній.

⋮⋮⋮   No. 15683

То в мене руки з дупи чи спойлери не працюють?

⋮⋮⋮   No. 15685

<15683>
Кнопки з розміткою це щоб виявляти лохів зальотних. Тут діє лише html розмітка.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]