[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/meta/ - Робота сайту

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 483.jpg ( 37.79 KB , 350x492 )

⋮⋮⋮   No. 483

ну що ж ви бетмени?

⋮⋮⋮   No. 8640

<483>
Всьо чотко.

⋮⋮⋮   No. 8686

<483>
Бльо, звідки виринають такі треди часів палеоліту?

⋮⋮⋮   No. 8688

<8686>
тут три сторінки тріндів були, а у вічність трінди потрапляють лише після 10ї

⋮⋮⋮   No. 8689

<8686>
Зберігаються в кріокамерах і чекають, поки хтось їх не бампне.

⋮⋮⋮   No. 8740

File: 8740.jpg ( 12.64 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8741

File: 8741.jpg ( 11.95 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8742

File: 8742.jpg ( 12.79 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8743

File: 8743.jpg ( 11.92 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8744

File: 8744.gif ( 28.88 KB , 484x500 )


⋮⋮⋮   No. 8745

<8744>
Ці банери робили наші предки у сиву давнину - малоосвічені були.

⋮⋮⋮   No. 8746

<8745>
Треба буде розробити нові, актуальніші банери.

⋮⋮⋮   No. 8747

File: 8747.png ( 865.0 B , 162x19 )


⋮⋮⋮   No. 8748

File: 8748.jpg ( 11.92 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8749

File: 8749.png ( 38.83 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8750

File: 8750.png ( 49.85 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8751

File: 8751.png ( 33.72 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8752

File: 8752.png ( 54.88 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 8753

О, тепер ліпше.

⋮⋮⋮   No. 8754

File: 8754.png ( 2.91 KB , 210x19 )

<8753>
пакращів

⋮⋮⋮   No. 8755

<8754>
має бути ЗООх1ОО

⋮⋮⋮   No. 8767

File: 8767.png ( 282.28 KB , 610x557 )


⋮⋮⋮   No. 8768

File: 8768.png ( 10.6 KB , 581x130 )


⋮⋮⋮   No. 8792

File: 8792.png ( 4.95 KB , 300x100 )

>>8755
Пакращення 2.0.

⋮⋮⋮   No. 8794

File: 8794.png ( 4.94 KB , 300x100 )

<8792>
Пакращіння 2.1.

⋮⋮⋮   No. 8796

<8794>
Батько Ясон дивиться на вас з неба і пишається вами.

⋮⋮⋮   No. 9403

<8767>
Іронічно бачити таку пікчу на Гайпер_Нео_Учані.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]