[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/meta/ - Робота сайту

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 9568.jpg ( 170.1 KB , 1600x878 )

⋮⋮⋮   No. 9568

Гіперкуне, а які це ти рушії робив з 2012 по 2014 роки?

⋮⋮⋮   No. 9573

Усі з них.

⋮⋮⋮   No. 9925

<9568>
А як ота іміджборда називається на ОП-пікчі? Я хочу відвідати оту іміджборду,якщо вона ще досі жива.

⋮⋮⋮   No. 9928

<9925>
Вона померла.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]