[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/p/ - Прапорці

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 16742.png ( 538.4 KB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 16742

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, ЕСЛИ ОН ПО-РУССКИ СКРОЕН!

⋮⋮⋮   No. 16750

<16742>
Вас же через сраку народжують, наскільки знаю?

⋮⋮⋮   No. 16778

<16742>
Вип'ємо чокаясь!

⋮⋮⋮   No. 16779

File: 16779.png ( 1.74 MB , 1280x869 )

<16742>
Просто залишу це тут.

⋮⋮⋮   No. 16785

File: 16785.jpg ( 135.42 KB , 960x540 )

<16742>
Трід окуповано. Тепер це насміхання трід з героїв Новорісії.

⋮⋮⋮   No. 16786

File: 16786.png ( 130.83 KB , 576x200 )⋮⋮⋮   No. 16787

File: 16787.jpg ( 41.03 KB , 298x419 )⋮⋮⋮   No. 16788

File: 16788.png ( 219.69 KB , 600x371 )⋮⋮⋮   No. 16829

File: 16829.jpg ( 187.97 KB , 1280x1187 )

[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]