[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]

/p/ - Прапорці

Email
Comment
Розмітка лишилася старою.
Файл
Video

File: 17443.jpg ( 112.38 KB , 640x965 )

⋮⋮⋮   No. 17443

Всі усраїнські "перемоги" на війні у одній картинці.

⋮⋮⋮   No. 18692

File: 18692.jpg ( 113.74 KB , 1280x976 )

<17443>
Тим часом всі "перемоги" Пині та рабсіянького народу у цій війні



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]

[ Учан ] [ a / b / meta / media / f / p ]